29 wrzesień 2021

Sośnica w PGG S.A. zwycięża w konkursie "Bezpieczna Kopalnia 2020"

Wielkim zwycięstwem zakładów Polskiej Grupy Górniczej S.A. zakończył się prestiżowy konkurs "Bezpieczna Kopalnia", którego edycję za 2020 r. rozstrzygnięto w środę wieczorem 28 września na uroczystej gali XXX Szkoły Eksploatacji Podziemnej w krakowskim Teatrze Słowackiego. Za najbezpieczniejszą eksperci uznali gliwicką kopalnię Sośnica, na kolejnych miejscach znalazły się kopalnie Bolesław Śmiały i Wujek. Wyróżniono też Ruch Pokój kopalni Ruda w PGG S.A.

Nagrody w konkursie przyznaje dorocznie kapituła, w której zasiadają specjaliści Wyższego Urzędu Górniczego, Głównego Instytutu Górnictwa, Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach, ZUS, Politechniki Śląskiej w Gliwicach oraz Akademii Górniczo-Hutniczej i SEP w Krakowie. Pod uwagę w ocenianym okresie bierze się m.in. brak wypadków śmiertelnych i ciężkich w kopalni w ciągu ostatnich trzech lat, liczbę lżejszych niebezpiecznych zdarzeń i ilość bezwypadkowych dni pod rząd, stopień natężenia występujących zagrożeń naturalnych, wskaźniki wypadkowości w przeliczeniu na wielkość załóg i produkcji w zakładzie górniczym.

Na scenie Teatru Słowackiego w Krakowie fanfary zagrały aż czterem kopalniom Polskiej Grupy Górniczej S.A., z których trzy uplasowały się na podium. Nagrody odebrali z rąk Adama Mirka - prezesa WUG i Piotra Wojtachy - wiceprezesa WUG dyrektorzy kopalń Sośnica w Gliwicach (I miejsce), Bolesław Śmiały w Łaziskach Górnych (II miejsce ex aequo z kopalnią Jastrzębie-Bzie w JSW), Wujek w Katowicach (III miejsce; w 2020 r. funkcjonowała jako odrębna kopalnia, obecnie ruch wydobywczy kopalni Staszic-Wujek). Jedyne wyróżnienie przypadło w konkursie Ruchowi Pokój kopalni Ruda w Rudzie Śląskiej.

Przypomnijmy, że przed rokiem zwyciężyła również kopalnia PGG S.A. - Ruch Marcel (ROW) w Radlinie, a tegoroczna triumfatorka - gliwicka Sośnica - zajęła wówczas drugie miejsce. Także Bolesław Śmiały podwyższył pozycję w rankingu, rok temu łaziska kopalnia plasowała się na trzecim miejscu. Ze względu na zaistniałe w ostatnich trzech latach wypadki śmiertelne w konkursie nie sklasyfikowano kopalń rud miedzi. Surowe i obiektywne kryteria konkursu "Bezpieczna Kopalnia" sprawiają, że należy on do najbardziej prestiżowych w polskim górnictwie i skutecznie upowszechnia kulturę bezpieczeństwa pracy w zakładach wydobywczych.