14 lipiec 2023

Lipcowy numer "Magazynu PGG"

W lipcowym numerze „Magazynu PGG” przeczytamy jak e-sklep PGG S.A., oferując powszechnie dostępną możliwość zakupu węgla w cenach producentai bez pośredników, radykalnie zmienił polski rynek węgla.

O dyrektywie Unii Europejskiej w sprawie emisji przemysłowych (IED), która określa dopuszczalne emisje do atmosfery i wód powierzchniowych z elektrowni zasilanych węglem kamiennym i brunatnym i jej przyszłym brzmieniu dyskutowali w Warszawie członkowie Europejskiego Stowarzyszenia Węgla Kamiennego i Brunatnego EURACOAL i przedstawiciele władz UE. Problem strategii przemysłu węglowego i energetyki konwencjonalnej na obecnym etapie transformacji w UE był tematem posiedzenia komitetu wykonawczego połączonego ze zgromadzeniem ogólnym EURACOAL, o czym przeczytamy w tekście „Komitet wykonawczy i zgromadzenie EURACOAL obradowały w Warszawie”.

20 czerwca w Narodowy Dzień Powstań Śląskich w parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Katowicach przy kopalni Wujek poświęcono tablicę upamiętniającą udział górali (zakopiańczyków) w powstaniach śląskich. Uroczystość ta zgromadziła przedstawicieli różnych grup społecznych, o czym można przeczytać w relacji „By Śląsk był polski…”. Na dalszych stronach magazynu dowiemy się jak w transparentny sposób PGG S.A. gospodaruje wodami dołowymi.

Dowiemy się także jak obchodzono 120-lecie kopalni "Chwałowice", jak pod nadzorem Terytorialsów przebiegają szkolenia wojskowe pracowników PGG, co robili studenci geografii z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej z Lublina w podziemnym Polu Szkoleniowym kopalni Wujek oraz gdzie trafiły ryby złowione w II zawodach Solidarności Górniczej o Puchar Karpia.

Pobierz Magazyn PGG