17 listopad 2023

Kontrola nadzoru górniczego potwierdziła stanowisko PGG S.A. , że odpady w kopalni PIAST nie są niebezpieczne

Kontrola Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach w ruchu Piast kopalni Piast Ziemowit dotycząca odpadów w wyrobiskach zakładu wykazała, że nie są one ani toksyczne, ani niebezpieczne. Tym samym kontrola potwierdziła stanowisko Polskiej Grupy Górniczej S.A. w tej sprawie. Wyniki kontroli są już dostępne na stronie WUG

Spółka od samego początku informowała, że odpady w Ruchu Piast nie są szkodliwe, nie stanowią zagrożenia dla bezpieczeństwa pracowników i ruchu zakładu górniczego. PGG S.A. zastosuje się do wszystkich zaleceń pokontrolnych i na bieżąco będzie usuwać wszystkie odpady.

Wyjaśnienie w sprawie odpadów do przedstawicieli Miasta Bieruń wystosował w liście dyrektor kopalni Piast-Ziemowit Krzysztof Krasucki. Powołując się na wyniki kontroli nadzoru górniczego podkreślił, że odpady w podziemiach Ruchu Piast powstają w procesach produkcyjnych z materiałów posiadających wymagane prawem atesty, certyfikaty i dopuszczenia, a także są to śmieci związane z codzienną obecnością dużej liczby pracowników na dole kopalni.

Link do wyników kontroli TUTAJ , poniżej też stanowisko dyrektora kopalni Piast Ziemowit wysłane do Urzędu Miasta: