23 luty 2024

Nowa członkini Rady Nadzorczej PGG S.A. obecnej III kadencji

Minister Aktywów Państwowych powołał, 23 lutego 2024 roku, w skład Rady Nadzorczej Polskiej Grupy Górniczej obecnej, III kadencji panią Kamilę Joannę Żmudę-Matan.

To kolejna zmiana w ostatnim czasie. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiej Grupy Górniczej S.A., dnia 15 lutego 2024 roku, podjęło uchwały o odwołaniu poprzednich członków Rady Nadzorczej Spółki II kadencji. Jednocześnie Minister Aktywów Państwowych, z dniem 16 lutego 2024 roku, powołał w skład Rady Nadzorczej PGG SA. nowej III kadencji: panią Celinę Marię Olszak, pana Tomasza Pietrzykowskiego oraz pana Tomasza Łukasika.

Rada Nadzorcza w tym składzie po raz pierwszy spotkała się 16 lutego i w trakcie posiedzenia jej członkowie wyłonili przewodniczącą Rady - profesor Celinę Marię Olszak, a funkcję wiceprzewodniczącego Rady powierzyli profesorowi Tomaszowi Pietrzykowskiemu.